Tutvustus

GeoBaltica OÜ on loodud 2007. aasta veebruaris sooviga pakkuda täisteenust kinnisvara planeerimisega seonduvates valdkondades. Meie peamiseks tegevusalaks on katastrimõõdistamine ja geodeetiliste tööde teostamine, samuti koostame detailplaneeringuid. Tänu tegutsemisele mitmes seonduvas valdkonnas, võidate meilt teenuseid tellides nii ajas kui rahas!

Ettevõtte juhid ja töötajad on litsentseeritud spetsialistid, kes on töötanud nii era- kui avalikus sektoris ning tänu kogemustele suudame saavutada Teie eesmärkide elluviimise parimal moel. Lisaks kogemustele omame ka kaasaegset tehnikat, et tagada töö kiire ja kvaliteetne teostus.

Teeme Teile parima pakkumise hiljemalt 24 tunni jooksul! Kirjuta geobaltica@geobaltica.ee

Teated

Postitatud : 01.12.2020


1.– 14. detsembrini 2020 toimub
Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeringuala jagatakse 9 elamumaa ja 4 transpordimaa krundiks.
Planeeringu koostaja on GeoBaltica OÜ.

Postitatud : 01.10.2020


Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 76 võeti vastu Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa detailplaneering vastavalt GeoBaltica OÜ tööle nr DP-02-17.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.2020–14.10.2020 k.a.

Postitatud : 12.09.2016


Maardu Linnavalitsuse 06.09.2016. a korraldusega nr 465 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud “Hajasmaa tn 34 detailplaneering link planeeringule. Detailplaneering annab võimaluse maaüksuse jagamiseks ja kahe üksikelamu ehitamiseks.

veel teateid...

Partnerid